woensdag 8 februari 2012

Nederland loopt voorop met slimme elektriciteitsnetten | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Nederland loopt voorop met slimme elektriciteitsnetten | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl


Met slimme netten besparen huishoudens en bedrijven energie en krijgt duurzame energie meer ruimte. Dat bleek uit de presentatie van twaalf proeftuinen voor slimme elektriciteitsnetten op dinsdag 7 februari 2012 bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Versterking van economie
‘Nederland loopt in Europa voorop met de ontwikkeling van slimme elektriciteitsnetten. Dat leidt tot een versterking van de Nederlandse economie: meer omzet en meer banen’, aldus minister Verhagen. Door de toepassing van ICT is tweerichtingsverkeer in slimme netten mogelijk. Daardoor kan een overschot aan kleinschalig opgewekte stroom, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak, makkelijker worden teruggeleverd aan het net. Met slimme netten kan de consument ook makkelijker elektrische apparaten laten draaien op momenten dat de energieprijs laag is.

Exportproduct
Slimme netten zijn een belangrijke doel van de economische topsector energie. De producten en diensten die bedrijven en onderzoekers ontwikkelen in de proeftuinen, bieden zij zowel in Nederland als op de internationale markt aan. De kennis en ervaring rond slimme netten is voor de ICT-sector en consumentenelektronica een interessant exportproduct.

Minder CO2, lagere energierekening
Met slimme netten wordt vraag en aanbod in de energienetten beter op elkaar wordt afgestemd, daardoor gebruiken we de energienetten effici├źnter. Dit leidt tot minder CO2-emissie, meer concurrerende prijzen. De inzet van ICT brengt tevens het energieverbruik voor consumenten in kaart. Dit leidt tot een groter bewustzijn van het energieverbruik, wat kan leiden tot 10 procent energiebesparing. Hierdoor wordt de energierekening lager.

Elektrische taxi´s
Twaalf proeftuinen krijgen gezamenlijk een bedrag van 16 miljoen van EL&I. Recentelijk zijn er drie nieuwe proeftuinen aan toegevoegd. In Lochem werken duizend huishoudens mee aan energiebesparing. In gemeente Zeewolde wordt volledig lokaal duurzaam met zon, biogas en wind. En elektrische taxi’s worden opgeladen met lokaal opgewekte energie in Nieuwegein.

Proeftuinen slimme elektriciteitsnetten
Delft: op de campus van de TU Delft wordt een intelligent lage temperatuur warmte/koudenet aangelegd;
Den Haag: in een gebouw met driehonderd appartementen worden warmtepompen, wasmachines en koelkasten slim aangestuurd;
Deventer: op een nieuw bedrijventerrein wordt de warmte/koude- en elektriciteitvoorziening voor alle bedrijven geïntegreerd;
Groningen: het bestaande slimme energienetwerk in Hoogkerk wordt verder ontwikkeld en uitgebreid naar vijftig woningen;
Haarlemmermeer: in glastuinbouwgebied PrimAviera wordt een gelijkstroomnet aangelegd met gebruik van wind- en zonne-energie;
Heerhugowaard, Gorinchem, Goes: energiediensten in meerdere woonwijken en bedrijven worden gekoppeld aan duurzame energievoorzieningen zoals zonnecellen en windturbines;
NIEUW Lochem: duizend huishoudens gaan actief meewerken aan versnelling van de transitie naar duurzame energie. Dit levert een energiebesparing op van 15 procent door huishoudens.
NIEUW Nieuwegein: een taxicentrale kan door energieopslag en lokaal opgewekte energie zijn elektrische auto’s opladen.
Rotterdam: de wijk Heijplaat test verschillende toepassingen van slimme netten bij 150 woningen;
Texel: bij driehonderd huishoudens wordt een energiesysteem getest dat eigen vraag en aanbod op elkaar afstemt;
NIEUW Zeewolde: de gemeente wordt volledig lokaal duurzaam met zon, biogas, en vooral wind (255 windmolens op 21.000 inwoners). Eind 2015 is 50 procent van de huishoudens en bedrijven vraaggestuurd.
Zwolle: de nieuwbouwlocatie Muziekwijk met 266 woningen krijgt een slim net met zonnepanelen en laadpunten voor elektrische auto’s.

Geen opmerkingen:

Sponsored Ads

Empire Avenue